Taikau lanksčią apmokėjimo už paslaugas tvarką. Įprastai klientai atsiskaito už teisines paslaugas taikant kasvalandinį apmokėjimo uz paslaugas principą, priklausomai nuo to, kiek laiko yra reikalinga skirti teisinės problemos sprendimui. Tačiau, jei klientui yra patogesnis kitoks apmokėjimo už paslaugas nustatymo būdas, galimi įvairūs sprendimai, pavyzdžiui už konkrečias teisines paslaugas galima susitarti dėl konkretaus honoraro dydžio, susitarti dėl pastovios apmokėjimo už teisines paslaugas kainos per tam tikrą laikotarpi (pvz per mėnesį). Tuo atveju, kai yra sudėtinga tiksliai nustatyti galimas išlaidas teisinėms paslaugoms, bei siekiant planuoti tokias išlaidas, klientas gali susitarti dėl maksimalios honoraro sumos už konkrečią teisinę paslaugą.