Veiklos sritys juridiniams asmenims:

 • darbo teisė,
 • administracinė teisė,
 • skolų išieškojimas,
 • bylos del žalos atlyginimo,
 • teisiniai santykiai, susiję su daugiabučių namų administravimu ir daugiabučių namų savininkų bendrijų veikla,
 • įmonių ir komercinė teisė,
 • transporto teisė,
 • draudimo teisiniai santykiai,
 • sutarčių teisė,
 • restruktūrizavimas ir bankrotas,
 • teisminiai ginčai,
 • statybos teisė.